Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta att använda sidan godkänner du att använda våra cookies.

Värdepapper bjuds genom strategisk kapitalsinvestering, Ilc. Member finra/sipc. Disclaimer: privata värdespappersanbud kan ha en lång innehavsperiod, vara instabila, och innebära en hög grad av risk. Investerare måste ha resurser för att hantera förlusten av allt kapital.
Inga pengar eller andra betalningar efterfrågas, och om sådana sänds i retur, kommer de ej att accepteras. Inget bud att köpa värdepapper kan accepteras och ingen del av inköpspriset kan fås förrän värdepappersanförandet ifyllt av företaget med sec har blivit kvalificerat av sec.
Ett sådant anbud kan komma att annulleras eller upphöra, utan skyldighet eller förbindelse av något slag, när som helst innan överenskommelse har nåtts efter datumet för kvalifikation.
En indikation på intresse involverar ingen skyldighet eller förbindelse av något slag. Ett värdepappersanbud gällande detta anbud har blivit antaget och accepterat av sec. Du kan erhålla en kopia av det preliminära ”offering circular” som är del av detta anbud från https://www.Sec.Gov/archives/edgar/data/1714781/000114420417045693/v473424_partiiandiii.Htm
Vi kan inte rådge er med hänsyn till sec eller liknande lagstadgar i andra länder än USA. Vänligen kontrollera med era personliga rådgivare för att säkerställa att ni kan investera. Genom investering represtenterar ni för oss att ni har kontrollerat lagarna i erat område och att det är lagligt för er att investera.

Vårt dotterbolag i USA

TerraCycle US Inc.

samlar in pengar och möjligheten att investera är öppen för alla.

Läs mer

Viktig notering

Återvinn allt med TerraCycle®

Vad är TerraCycle?

TerraCycle Skrotar Idén med Skräp genom att återvinna det “icke återvinningsbara”. Vare sig det är kaffekapslar från hemmet, pennor från en skola eller plasthandskar från en tillverkningsanläggning, kan TerraCycle samla in och återvinna nästan alla typer av avfall. Vi samarbetar med individuella insamlare såsom du själv, såväl som stora konsumentföretag, återförsäljare, tillverkare, kommuner och små företag i 20 länder. Med din hjälp kan vi tillsammans ta tillvara på de miljoner kilo avfall som varje månad förbränns eller skickas till deponier.

Kom igång redan nu genom att använda sökfunktionen ovan och berätta för oss vad du vill återvinna.